Logo Halal Mana Pilihan Qalbu

Dibawah ini diletakkan berapa logo HALAL yang dikeluarkan samaada dari negara luar atau dalam dan juga halal yang dikeluarkan oleh syarikat swasta yang rasanya biasa kita lihat di letakkan pada label barangan makanan selalunya.


Dari logo-logo ini yang mana tulin? dan bagaimana nak kenal ketulinannya. Kalau logo itu tulin bagai mana nak tahu adakah ia diiktiraf oleh JAKIM ini disebabkan ada pengiktirafan halal oleh sesetengah badan atau negara luar yang tidak diterima pakai oleh JAKIM. Dimanakah maklumat mengenai tanda-tanda halal ini dapat diperolehi. Adakah maklumat mengenai perkara ini ada pada JAKIM. Perlukah setiap kali hendak membeli kena talifon JAKIM atau kena melayari laman web JAKIM?. Ada juga Jabatan Agama Negeri yang menegluarkan sijil halal, tetapi dengan sedikit penambahan iaitu terdapat kolum bertulis H - diikuti oleh no. pendaftaran mengikut negeri sebagai contoh bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur H -14, bagi logo halal yang dikeluarkan oleh Jab. Agama Islam Selangor ( H-10), bagi logo halal yang dikeluarkan oleh Jab. Agama Islam Johor ( H- 01) dan begitulah seterusnya mengikut no. pendaftaran negeri-negeri.

Kenapa Malaysia yang tak seberapa luas ini mempunyai perbezaan dari segi logo seolah-olah setiap negeri mempunyai kayu ukur sendiri menentukan halal-haramnya. Sebolehnya diujudkan satu standard penentuan yang mengguna pakai satu logo sahaja.

Cadangan aku saja, kalau boleh JAKIM atau Jabatan Agama Negeri membuat satu direktori / makalah yang diedarkan atau diletakkan di tempat orang ramai seperti pintu masuk pasaraya. Atau boleh juga di paparkan dalam akhbar. Tak perlu setiap hari cukuplah sekadar sekali atau dua kali setahun.

Satu lagi buat pada logo tersebut diletakkan bar-code. Kita selalu lihat di pasaraya besar diletakkan bar-code reader untuk melihat harga. Jadi guna konsep yang sama untuk memudahkan pengguan memastikan produk yang dibeli halal dan sijil yang digunakan masih sah.

Harap isu halal-haram ini bukan setakat isu bermusim sahaja tetapi perlu tindakan berterusan.

No comments:

Post a Comment